Förköpsinformation

FÖRKÖPSINFORMATION SKÅNSK FÖRSÄKRINGS SERVICE AB

Allmän information
Du har enligt lag rätt att få denna information och det är viktigt att du läser den innan du köper en försäkring. Du bör även spara informationen.
Skånsk Försäkrings Service AB (Bolaget) är försäkringsförmedlare och distribuerar livförsäkringar. Bolaget är inte bundet att endast distribuera försäkringar från ett eller ett mindre antal försäkringsbolag, utan distribuerar försäkringar för flera försäkringsbolags räkning.

De bolag som ingår i urvalet för distribution av livförsäkringar är för närvarande:
Riskförsäkringar:  DKV Hälsa, Euro Accident

Sparandeförsäkringar: Futur Fondförsäkring, Länsförsäkringar och Skandia Trad liv

Tydliga gruppförsäkring: Euro Accident, Nordeuropa/Gjensidige, Länsförsäkringar och DSS Hälsa.

Bolaget ger råd på grundval av vad ovanstående försäkringsbolag erbjuder samt de produkter som upphandlats centralt via försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga. Bolagets försäkringsförmedlare företräder kunden och agerar för kundens räkning och för kundens bästa vid distribution och försäkringar. Som försäkringsförmedlare har vi ett ansvar att ge dig som konsument objektiv och tydlig information om försäkringsprodukten som vi tar emot från försäkringsbolagen. Därför uppmanar vi dig att särskilt ta del av och spara den information vi tillhandahåller dig som beskriver de försäkringsprodukter vi har distribuerat till dig.